INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYTY

WAŻNE!

Jeśli zostały dobrane okulary lub soczewki kontaktowe, aparat słuchowy itp. – należy się w nich zgłosić


PRZED WIZYTĄ UPRZEJMIE PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ

(jeśli dotyczy)

 1. wykaz zażywanych leków
 2. karty wypisowe ze szpitala – kserokopie lub oryginalne karty do wglądu
 3. wyniki badań laboratoryjnych z ostatniego roku – jeśli były wykonywane
 4. wyniki innych badań ważnych dla oceny stanu zdrowia – RTG, USG, UDP, MRI, TK, EEG, EMG i inne
 5. kserokopie kartotek z poradni specjalistycznych, jeśli w czasie ostatniego roku było prowadzone leczenie specjalistyczne
 6. osoby leczone przewlekle:
  • zaświadczenie od lekarza leczącego lub kserokopia kartoteki z wpisami z ostatniego roku leczenia
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • decyzję o przyznaniu/odmowie renty


WYWIAD LEKARSKI

Dla sprawnego przebiegu badania zapoznaj się z rutynowymi pytaniami wywiadu lekarskiego
pobierz wywiad